مترجم سایت

ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا kitco NEWS - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا kitco NEWS - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز

 

 ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایھ گذاران بازار 

 روز جمعه قیمت طلا به خاطر افت ارزش دلار آمریکا و ھمچنین نگرانی ھا از تعطیلی دولت آمریکا افزایش یافت. در ھمین حال شاخص دلار آمریکا در نزدیکی .کف قیمتی سھ سال اخیر گیر افتاده بود این ھفتھ ١٧ فعال حرفه ای در ارزیابی سایت کیتکو شرکت کرده اند. ۴١٫٢ درصد پیش بینی می کنند کھ قیمت طلا افزایش خواھد یافت. ٣۵٫٣ درصد ھم پیش بینی می کنند که روند طلا تا روز جمعھ آینده نزولی خواھد بود. مابقی ٢٣٫۵ درصد ھم پیش بینی بازار بدون روند را دارند. در نظرسنجی آنلاین کیتکو ھم ٨۴۵ سرمایه گذار خرد شرکت کرده اند. .۶١٫٨ درصد طرفدار روند صعودی، ٢٨٫٩ درصد طرفدار روند نزولی و ٩٫٣ درصد ھم طرفدار روند خنثی ھستند در ارزیابی ھفته قبل ٧١ درصد فعالین حرفه ای و ۶١ درصد سرمایه گذاران خرد نیز پیش بینی افزایش قیمت طلا را داشت. بااین حال بازار طلا در طول ھفته گذشته نوسانی بود و .ھفته را در محدوده منفی بھ پایان رساند.از نظر تحلیلگران حرفھ ای بازار طلا، ضعف دلار آمریکا یکی از عوامل مھم در حمایت از قیمت طلاست ملک معتقد است کھ اوضاع آمریکا وخیم است. از نظر او تعطیلی دولت آمریکا بر دلار تأثیر منفی خواھد :Securities TD سرپرست تیم تحلیل (Melek Bart (بارت ملک .گذاشت و از قیمت طلا حمایت خواھد کرد. ملک در ادامھ افزود کھ اگر قیمت طلا در این ھفته به ١٣۵٧ دلار برسد، تعجبی نخواھد کرد از نظر گرو حتی اگر از تعطیلی دولت ھم جلوگیری شود، طلا باز ھم تقویت خواھد شد، چون کھ از نظر :RBC مدیر شرکت مدیریت سرمایھ (Gero George (جورج گرو او بحران بوجود آمده در دولت آمریکا به این زودی ھا تمام نخواھد شد. او پیش از انتشار خبر تعطیلی دولت آمریکا اظھارنظر کرده بود. ”من پیش بینی می کنم کھ طلا تا پایان “.سال بھ ١۴٠٠ دلار برسد. در ھمین حال، احتمالاً قیمت طلا بین ١٣۵٠ و ١٣٢۵ دلار نوسان کند افزایش فشارھای فروش بر بیت کوین تأثیر مثبتی بر قیمت طلا خواھد گذاشت. ”ھفته :Futures RJO استراتژیست ارشد بازار در (Streible Phillip (فیلیپ استرایبل گذشته ھم زمان با تشدید فشارھا از سوی دولت ھای کره جنوبی و چین، شاھد خروج بسیاری از سرمایھ گذاران از بازار بیت کوین بودیم. ”افزایش شدید قیمت بیت کوین در ماه ھای قبل که موجب خروج برخی سرمایھ گذاران از بازار طلا و ورود آن ھا به بازار ارزھای رمزینھ شده بود، معکوس شده و در حال حاضر شاھد ھستیم که قیمت بیت کوین دوباره سرمایھ گذاران را به سمت بازار طلا ھدایت کرده است.“ وی در ادامھ افزود که وضعیت قیمتی طلا در شرایط فعلی بسیار خوب است و بھ احتمال زیاد این ھفتھ قیمت طلا به ١٣۵٠ دلار خواھد رسید. استرایبل علاوه بر کاھش قیمت بیت کوین، به وضعیت دلار آمریکا ھم توجه دارد. ”شاخص دلار آمریکا در محدوده ٩٠ واحدی قرار دارد و “.دوباره روند نزولی جدیدی را شروع خواھد کرد، کھ بھ نفع بازار طلا خواھد بود شاید در میان مدت ضعف دلار آمریکا آن گونھ کھ بازار انتظار دارد، خیلی شدید نباشد. چون کھ کاھش مالیات ھای” :CIBC اقتصاددان ،(Exarhos Kick (نیک اگزاوس .بااین حال برخی از تحلیلگران با احتیاط رفتار می کنند و معتقد ھستند کھ دلار آمریکا کمی بیش از انتظارات بازار رشد خواھد کرد آمریکا و عملکرد خوب بازارھای سھام می توانند از دلار حمایت کنند. کھ این موضوع بھ نفع بازار طلا نیست.“ بااین حال او معتقد است که آینده مبھم روابط آمریکا و چین و .می توانند به نفع طلا عمل کنند و به ھمین طلا در پایان معاملات این ھفته تغییر چندانی نکند (NAFTA (ھمچنین مذاکرات بازنگری قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی .


تاریخ : یکشنبه 1 بهمن 1396 | 12:58 | چاپ | نویسنده: صداقتی (0 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • وب اکس‌میکس
 • وب نیوت
 • وب امیر خان
 • وب ایران آی تی
 • 

 • وب جان سخت
 • وب نشر
 • وب پیچ جاده
 • وب دزفان
 • Google multiple keyword checker Domain Authority Checker Tool Google Back Link Checker Outbound Links Checker MSN Back Link Checker Alexa Multiple Information Checker Tool Google multiple keyword checker BING Position Checker Yahoo Crawled Date Checker Tool SEO On Page Checker Multiple Datacenter Backlink Checker Tool .............................................................................................................................................. ......................................................................................................................................

  پشتیبانی