مترجم سایت

ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

 

 بر اساس آخرین ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو، فعالین حرفه ای بازار طلا ھمچنان انتظار ادامھ کاھش قیمت طلا را دارند، درحالی کھ سرمایھ گذاران خرد اندکی نسبت بھ افزایش قیمت خوش بین ھستند. ھفتھ گذشتھ طلا از سوی رشد ارزش دلار آمریکا تحت فشار قرار گرفت. بھ نظر می رسد که دونالد ترامپ به دنبال معرفی جان تیلور بھ عنوان رئیس بعدی .فدرال رزرو است. این اقتصاددان دانشگاه استنفورد از سیاست ھای انقباضی و افزایش بیشتر نرخ بھره حمایت می کند این ھفتھ ١۶ فعال حرفھ ای در ارزیابی ھفتگی شرکت کردند. ۶٩ درصد پیش بینی می کنند که قیمت طلا تا آخر معاملات روز جمعھ این ھفتھ کاھش خواھد یافت. ٢۵ درصد پیش بینی افزایش قیمت طلا و ۶ درصد ھم پیش بینی بازار بدون روند را دارند. درعین حال، ۵٩٩ سرمایھ گذار خرد نیز در نظرسنجی آنلاین شرکت کردند. ۴۴ درصد طرفدار .روند صعودی، ۴٢ درصد طرفدار روند نزولی و ١۴ درصد نیز طرفدار روند خنثی ھستند.

 ھفته گذشته نیز ۵٨ درصد فعالین حرفھ ای و ۴۵ درصد سرمایھ گذاران خرد پیش بینی کاھش قیمت طلا را داشتند. طلا باوجوداینکھ تا نزدیکی ١٢۶٣ دلار سقوط کرد، اما ھفتھ را در بالای ١٢٧٠ دلار بھ پایان رساند. بااین وجود کندل ھفتگی طلا نزولی بستھ شد. از ابتدای سال ٢٠١٧ تا بھ امروز، دقت پیش بینی فعالین حرفھ ای با ٢٣ پیش بینی درست در ۴١ .ھفتھ برابر ۵۶ درصد بوده است. دقت پیش بینی اکثریت سرمایھ گذاران خرد نیز با ٢۵ پیش بینی درست از ۴٠ پیش بینی برابر ۶٣ درصد بوده است . نظرات فعالین حرفھ ای بازار طلا . ھمھ چیز حکایت از ادامھ حرکات نزولی طلا دارد.“ اشاره او بھ رشد فوق العاده درآمد شرکت ھای” :LLC Options and Futures Phoenix کوین گردی، رئیس شرکت سھامی، رشد ٣ درصدی اقتصاد آمریکا در سھ ماھھ سوم ٢٠١٧ و رشد ارزش دلار آمریکاست. ”خریداران زیادی در بازار طلا حضور دارند“، این بدین معنی است کھ اگر این خریداران از بازار خارج شوند، فشار فروش قوی را شاھد خواھیم بود کھ می تواند طلا را بھ زیر میانگین متحرک ٢٠٠ روز در اطراف ١٢۶٧ دلار برساند. ھفتھ گذشتھ طلا .توانست بھ طور موقت بھ زیر این سطح نفوذ کند او معتقد است کھ رشد ارزش دلار آمریکا در میان مدت بر بازار طلا فشار خواھد آورد و شاید طلا را بھ محدوده :Group Futures LaSalle شارلی ندوس، استراتژیست ارشد “.سھ ماھھ سوم آمریکا خیلی خوب بودند و وضعیت مخارج مصرف کنندگان نیز خوب است GDP ١٢۵٠ دلاری برساند. ”داده ھای توجھ این فعال حرفھ ای نیز بھ رشد دلار آمریکا و کاھش قیمت طلاست. بخصوص کھ انتظار می رود این ھفتھ ترامپ رئیس :Group Futures Price فیل فلاین، تحلیلگر ارشد بعدی فدرال رزرو را معرفی کند و پیش بینی می شود کھ رئیس بعدی بیش از جنت یلن متمایل بھ سیاست ھای انقباضی باشد. بھ ھمین خاطر ریسک افزایش ارزش دلار در بازار .جدی است طلا برای شروع رالی صعودی جدید نیاز بھ محرک جدیدی دارد. در نبود چنین محرکی تنھا می توان انتظار کاھش بیشتر قیمت :Futures RJO باب ھبرکورن، کارگزار ارشد طلا را داشت، بخصوص اگر حمایت ھای تکنیکال شکستھ شوند، مسیر نزولی طلا نیز ھموار خواھد شد. ”این ھفتھ رئیس بعدی فدرال رزرو مشخص خواھد شد. واقعیت این “.است کھ فدرال رزرو نرخ بھره را افزایش خواھد داد و درآمد شرکت ھای آمریکایی نیز بھتر از پیش بینی ھا بوده اند بعد از اینکھ طلا نتوانست موقعیت خود را در بالای ١٣٠٠ دلار حفظ کند، چشم انداز این فلز گران بھا :Group Capital London جاسپر لولر، سرپرست تیم تحقیقاتی ”ترسناک“ شد. این فعال حرفھ ای ھم معتقد است کھ ادامھ رشد ارزش دلار آمریکا تا پایان سال میلادی ٢٠١٧ بر طلا فشار خواھد آورد. بااین حال، معرفی رئیس بعدی فدرال .رزرو آمریکا می تواند از طلا حمایت کند، اما بھ شرطی کھ جان تیلور رئیس بعدی فدرال رزرو نباشد .جیم وایکوف، تحلیلگر ارشد تکنیکال کیتکو: این تحلیلگر تکنیکال معتقد است کھ بازار در معرض جھش اصلاحی قرار دارد لوسک بر این باور است کھ طلا می تواند کمی بیش از این سقوط کند، اما در ادامھ با حمایت مواجھ خواھد شد و بھ سمت :Trading Walsh سین لوسک، مدیر صندوق تجاری .بالا باز خواھد گشت. او پیش بینی می کند کھ فروشندگان طلا پیش از انتشار گزارش ھای اشتغال این ھفتھ آمریکا از بازار خارج خواھند شد این فعال حرفھ ای نسبت بھ آینده طلا خوش بین است. او معتقد است کھ ١٢۶٠ دلار حمایت قوی برای بازار طلاست و اگر طلا بھ زیر :Futures Line Blue بیل باروچ، رئیس “.این حمایت نفوذ کند، با حمایت سنگین خریداران ھمراه خواھد شد. ”اخبار منفی زیادی در قیمت طلا تأثیر داده شده است و ھمھ فروشندگان در موقعیت باز فروش قرار دارند.


تاریخ : یکشنبه 7 آبان 1396 | 12:16 | چاپ | نویسنده: صداقتی (0 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • وب اکس‌میکس
 • وب نیوت
 • وب امیر خان
 • وب ایران آی تی
 • 

 • وب جان سخت
 • وب نشر
 • وب پیچ جاده
 • وب دزفان
 • Google multiple keyword checker Domain Authority Checker Tool Google Back Link Checker Outbound Links Checker MSN Back Link Checker Alexa Multiple Information Checker Tool Google multiple keyword checker BING Position Checker Yahoo Crawled Date Checker Tool SEO On Page Checker Multiple Datacenter Backlink Checker Tool .............................................................................................................................................. ......................................................................................................................................

  پشتیبانی